Реклама

Система K-Jetronic

Система K-Jetronic

Система розподіленого впорскування палива K-Jetronic

Система розподіленого впорскування K-Jetronic являє собою механічну систему неперервного впорскування палива. Оскільки система K-Jetronic була дорогою, складною і потребувала кваліфікованого обслуговування, вона не набула широкого розповсюдження і встановлювалася тільки на дорогі дрібносерійні моделі автомобілів (наприклад Porsche 928, Audi 80 GTE, Ferrari 512BB). Як тільки розвиток технологій дозволи використовувати електронні цифрові модулі управління, система K-Jetronic відійшла у минуле.

Будова системи K-Jetronic

Система впорскування K-Jetronic має досить складну будова і включає дросельну заслінку, витратомір повітря, дозатор-розподілювач палива, регулятор тиску живлення, регулятор керуючого тиску, форсунки впорскування, пускову форсунку, термореле, а також клапан додаткового повітря.

Схема системи K-Jetronic

 1. паливний насос;
 2. акумулятор палива;
 3. паливний фільтр;
 4. регулятор керуючого тиску;
 5. форсунка впорскування;
 6. пускова форсунка;
 7. дозатор-розподілювач палива;
 8. витратомір повітря;
 9. термореле;
 10. клапан додаткового повітря;

Дросельна заслінка призначена для регулювання об’єму повітря, що надходить. Заслінка має механічний привод від педалі газу.

Витратомір повітря забезпечує вимір об’єму повітря за рахунок пропорційного переміщення напірного диска. Напірний диск з’єднаний з плунжером дозатора-розподілювача з допомогою важелів. При відкритті дросельної заслінки у впускний колектор поступає великий об’єм повітря, який переміщую напірний диск витратоміра. Напірний диск кріпиться на важелі. На вісі важеля закріплений інший важіль з роликом і регулювальний гвинтом. Ролик впирається в нижній кінець плунжера дозатора-розподілювача.

Дозатор-розподілювач призначений для розподілення палива по форсунках циліндрів на всіх режимаї роботи двигуна. Розподілення палива відбувається за рахунок переміщення плунжера. Знизу на плунжер діє важіль напірного диску, зверху — керуючий тиск, який створює регулятор керуючого тиску. Узгоджене переміщення плунжера і напірного диска забезпечує стехіометричне співвідношення повітря й бензину в паливно-повітряної суміші.

Регулятор тиску живлення підтримує постійний за величиною тиск палива в системі. Регулятор керуючого тиску створює підпірний тиск на верхньому кінці плунжера, за рахунок чого досягається збагачення або збіднення паливно-повітряної суміші. Це необхідно при певних режимах роботи двигуна, в тому числі при холодному пуску, прогріванню на холостому ходу, а також при максимальному навантаженні.

Форсунки впорскування забезпечують неперервне впорскування палива під тиском. Для забезпечення запуску двигуна при температурі нижче 10°C в системі K-Jetronic застосовується пускова форсунка і клапан додаткового повітря.

Пускова форсунка здійснює при запуску і прогріванню двигуна впорскування у впускний колектор додаткової кількості палива. Робота пускової форсунки здійснюється під управлінням термореле. Термореле встановлюється в блоці циліндрів двигуна, де відслідковує температуру охолоджувальної рідини. При запуску двигуна термореле вмикає пускову форсунку. При досягненні охолоджувальною рідиною певної температури пускова форсунка вимикається.

Клапан додадкового повітря забезпечує додаткову порцію повітря при запуску двигуна в обхід дросельної заслінки. У вихідному положення клапан відкрити. По мірі прогрівання двигуна клапан закривається (переміщується біметалева пластина з діафрагмою клапана).

Холостий хід двигуна регулюється двома гвинтами:

 • кількості суміші, що встановлює частоту обертання колінчастого валу двигуна на холостому ходу;
 • якості суміші, що визначає вміст чадного газу у відпрацьованих газах.

Регулювання холостого ходу відбувається на заводі виробника.

Принцип дії системи K-Jetronic

При натисканні педалі газу відкривається дросельна заслінка. Повітря, що проходить через неї, переміщує напірний диск витратоміра повітря. Рух диску через важелі передається на плунжер дозатора-розподілювача.

Паливна система подає бензин до дозатора-розподілювача, від якого плунжер нагнітає палива до форсунок впорскування. Форсунки безперервно впорскують палива у впускний колектор двигуна. Там воно змішується з повітрям і утворюється паливно-повітряна суміш. При відкриті впускних клапанів паливно-повітряна суміш поступає в камери згорання двигуна.

Кількість палива, яке поступає до форсунок, визначається положенням дросельної заслінки. Чим більше відкрита дросельна заслінка, тим більше повітря проходить через впускний колектор і тим більше палива подається до форсунок. Залежно від режимів роботи двигуна об’єм впорскуваного палива регулюється керуюючим тиском.

Для збільшення оборотів під час пуску двигуна і роботи на холостому ходу у впускний колектор подається додаткова порція повітря через клапан додаткової подачі повітря і додаткова порція палива пусковою форсункою.

Реклама