Реклама

Система Motronic

Система Motronic

Система впорскування палива Motronic

Система Motronic є різновидом системи управління двигуном. В ній об’єднані система електронного впорскування палива і система електронного запалювання. Саме тому систему ще називають об’єднаною системою впорскування і запалювання. Система Motronic випускається фірмами Bosch та Siemens (під маркою Fenix).

Система Motronic буває наступних різновидів: Mono-Motronic, M-Motronic, KE-Motronic, ME-Motronic, MED-Motronic. Система Mono-Motronic побудована на основі системи центрального впорскування Mono-Jetronic, система KE-Motronic — на основі системи розподіленого впорскування KE-Jetronic, система M-Motronic — на основі системи L-Jetronic. Система ME-Motronic є наслідком розвитку системи M-Motronic, у якій застосована дросельна заслінка з електричним приводом. Система MED-Motronic побудована на базі системи безпосереднього впорскування палива.

Конструкція системи Motronic

Розглянемо конструкцію об’єднаної системи впорскування і запалювання на прикладі системи M-Motronic. Система M-Motronic об’єднує вхідні датчики, електронний блок управління і виконавчі механізми.

Схема системи M-Motronic

 1. паливний насос;
 2. паливний фільтр;
 3. регулятор тиску;
 4. форсунка впорскування;
 5. витратомір повітря;
 6. датчик температури охолоджувальної рідини;
 7. регулятор холостого ходу;
 8. датчик положення дросельної заслінки;
 9. датчик частоти обертання колінчастого валу;
 10. кисневий датчик;
 11. електронний блок управління.

Вхідні датчики фіксують поточний стан роботи двигуна. Система M-Motronic включає наступні вхідні датчики: положення розподільного валу, частоти обертання колінчастого валу, витратомір повітря, температури всмоктаного повітря, температури охолодження рідини, положення дросельної заслінки, кисневий датчик й інші.

Електронний блок управління служить для прийому, обробки і перетворення сигналів датчиків в керувальні сигнали для виконавчих пристроїв. в системі Motronic блок керування виконує наступні функції:

 • дозування кількості палива у відповідності з вагою повітря, що надходить;
 • створення іскрового заряду в певний момент часу.

У сучасних системах керування окрім даних функцій реалізовані функції регулювання рівня токсичності відпрацьованих газів, наддуву повітря, керування геометрією впускного колектора, зміною фаз газорозподілу і ряд інших.

В електронний блок управління входять наступні основні компоненти: аналогово-цифровий перетворювач, мікропроцесорів, блок постійної пам’яті, блок оперативної пам’яті і підсилювач.

Виконавчі механізми реалізують задумане електронним блоком управління. До виконавчих механізмів відносяться: форсунки впорскування, котушки запалювання, електропривод паливного насосу, клапан в системі рециркуляції відпрацьованих газів, запірний клапан в системі управління парів бензину, електромагнітний клапан в системі зміни фаз газорозподілу.

Принцип дії системи M-Motronic

Від вхідних датчиків в електронний блок управління поступають аналогові сигнали, що характеризують поточний стан роботи двигуна. В аналогово-цифровому перетворювачі аналогові сигнали перетворюються в цифрову інформацію.

Електронний блок управління обробляє вхідну інформацію з допомогою програми, закладеною в блок постійної пам’яті. Для виконання розрахункових операцій використовується блок оперативної пам’яті. На основі проведених розрахунків формуються електричні сигнали, які після підсилення використовуються для управління виконавчими механізмами систем двигуна.

Реклама